websida.net :: Morten A. Hansens personlige webside ::
 
topp_bilde

Skole

Jeg gikk på bachelorstudiet Medier og kommunikasjon fra 2007 til 2010 på det som den gang het Høgskolen i Oslo, nå HiOA. Her følger litt informasjon om studiet.

FAKTA OM STUDIET

Bachelorstudium i medier og kommunikasjon.
3 år/180 studiepoeng.

Studiet gir deg praktisk erfaring med medieproduksjon av ulike typer, for eksempel lyd, video, internett og film, men også kunnskaper om ulike mediers egenart, bruk og samfunnsbetydning. Journalistikk og språklig formidling er sentrale emner i studiet.

FAGENE

Første studieår:
Medieteori 1 og 2 – Medier, kultur og samfunn (2x10)
Praktisk medieproduksjon 1 og 2 (2x10)
Språklig formidling (10)
Tekst og mening – en innføring i tekst- og bildeteori (10)

2. studieår:
Journalistiske metoder (15)
Digitale bilder (15)
Informasjons- og kommunikasjonsteori (15)
Vevpublisering og informasjonsarkitektur (15)

3. studieår:
Mediesosialisering (15)
Multimedieproduksjon (15)
Bacheloroppgave (15)
Prakis (15)

websida.net © 2018 // Designet og utviklet av Morten A. Hansen // Bakgrunnsgrafikk av dryicons.com